Contouren van hunebed met grondradar ingemeten

Grondradar voor een beter beeld van het verdwenen hunebed G4 van de Onneres

Met behulp van grondradar voor archeologie heeft Medusa Explorations geholpen om meer inzicht te krijgen in de ligging van een verdwenen hunebed.

Read more

risico´s in beeld bij bouwwerkzaamheden

Minder risico’s bij bouwprojecten

Zijn alle risico’s in beeld voordat er gegraven gaat worden? Op een terrein in Groningen zijn bouwactiviteiten gepland. Bij een verkennend bodemonderzoek zijn echter puinresten gevonden en het is erg aannemelijk dat er meer storende objecten in de ondergrond zitten. Maar waar?

Read more

Foto eenzame begraafplaats

Archeologisch onderzoek in Noord-Groningen

Een eenzame begraafplaats in Noord Nederland. In noordoost Groningen ligt tussen boerenpercelen een voormalige joodse begraafplaats. De grafstenen zijn verdwenen en liggen mogelijk onder de grond.

Read more

Quad

Detailkartering van de bodem voor archeologisch onderzoek

Lees verder >

Ligging sortlocatie in beeld

De ligging van een stortlocatie in beeld

Stortlocaties ontstaan vaak op verdiepingen in het landschap. Zo ook deze voormalige stortlocatie in Roermond. Vanwege de omvang van de locatie zou alleen een booronderzoek geen compleet beeld geven van de omvang van het stortlichaam.

Read more

Sintels en assen onder de weg

Sintels en assen onder de weg in beeld

Sintels in Zaanstad. Oude sintellagen onder de weg kunnen een groot probleem zijn voor de waterhuishouding in een gebied. Deze sintels, assen of slakken zijn vaak gebruikt om een weg op te hogen of aan te vullen, waarna de weg is afgedekt met asfalt.

Read more