De bodemscanners: direct duidelijk beeld van de bodem

De Bodemscanners leveren duidelijke informatie van de bodem op iedere ontwikkellocatie.  Puinresten, waterkerende lagen, kabels en leidingen, zwakke plekken in de ondergrond? Een bodemscan laat zien waar het zit. Dat betekent meer informatie en minder risico op vertragingen.

Wie een locatie ontwikkelt wil weten wat er in de bodem zit. Puinresten, stortlocaties en archeologische vondsten komt u liever niet onverwachts tegen. Dat kost tijd en geld. Met een bodemscan krijgt u vooraf volledig inzicht wat u in de bodem aantreft.

Bodem beter in beeld

Diktes van bodemlagen
Dieptes watervoerende pakketten
Puinresten en objecten
Dempingen en stortmateriaal