Betere bodemkaarten

Betrouwbare bodeminformatie is een waardevolle bron in diverse markten. Medusa verricht geofysisch bodemonderzoek voor klimaatadaptatie, archeologie, civiele werken, milieuonderzoek en is daarnaast wetenschappelijk actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Met een groot spectrum geofysische technieken zoals een grondradar, gamma spectrometer en EM, levert Medusa de meest betrouwbare bodeminformatie. Dat doen wij door het maken van vlakdekkende bodemkaarten op het land en op het water. Deze vlakdekkende bodeminformatie is een goede start om gericht te bemonsteren: “Eerst zoneren dan pas monsters nemen”.

Medusa levert bodemkaarten met een volledig inzicht in de bodem. Hierdoor loopt u in de uitvoering minder risico op vertraging en meerwerk. U weet immers precies wat zich in de bodem bevindt. En waar. Complete kaarten, meer informatie, meer inzicht, veel minder risico’s.

Bodeminformatie

Klimaatadaptatie
Archeologie
Civiele werken
Milieuonderzoek
Onderzoek en ontwikkeling

Onze markten