Milieuonderzoek en de bodem

Landbodems en waterbodems kunnen verontreinigd zijn met gevaarlijke stoffen. De meeste locaties waar deze verontreiniging zo groot is dat deze gezondheidsrisico’s kan veroorzaken zijn in de afgelopen jaren aangepakt.

Toch komen op verschillende locaties in Nederland (en daarbuiten) nog plekken voor waar de waterbodem of het land verontreinigd is. In sommige gevallen gaat dat om kleine locaties (bijvoorbeeld door een kleine demping) en soms gaat dat om grote gebieden als uiterwaarden langs een rivier die verontreinigd zijn met dioxine.

Voordat het milieuprobleem kan worden aangepakt is inzicht nodig. Inzicht in de mate van verontreiniging, maar ook inzicht in de bodem. In verschillende projecten hebben wij laten zien hoe met een compleet onderzoek naar de opbouw van de bodem een ogenschijnlijk groot milieuprobleem oplosbaar wordt.

Medusa is met diverse projecten actief op het gebied van milieuonderzoek. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden.

Inzicht in

Verontreiniging van waterbodems
Slib in waterbodems
Dempingen en stortlocaties
Mijnbouw

Projecten milieuonderzoek

sedimentonderzoek
Kaart van zeebodem
Haven Montenegro
Foto: de gammaspectrometer bij de Bode rivier in Duitsland