Civiele werken en de bodem

Wie een nieuwbouwlocatie ontwikkelt wil weten wat er in de bodem zit. Puinresten, stortlocaties, holle ruimtes en kabels en leidingen kom je liever niet onverwachts tegen. Dat kost tijd en geld.

Goede informatie over de bodem en ondergrond bij het ontwikkelen van een locatie is cruciaal. Niet alleen bij nieuw te ontwikkelen terreinen, maar ook bij bestaande locaties. Doordat wetgeving door de jaren heen is gewijzigd, kunnen ook opnieuw te ontwikkelen locaties nog steeds een risicovol verleden bezitten.

Geofysische bodemscan

Met een geofysische bodemscan krijg je vooraf volledig inzicht in wat er in de bodem aanwezig is. Puinresten, kabels en leidingen, wapening? Een bodemscan laat zien waar het zit. Dat betekent meer informatie en minder risico op vertragingen.

Medusa is met diverse projecten actief op het gebied van civiele werken. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden.

Kaarten voor

Bouwrijp maken grond
Ondergrondse obstakels
Holle ruimtes

Projecten civiele werken

De ligging van de bovenkant van het zand
Land en Water 2015 over risicogestuurd bodemonderzoek
Puinvoorkomen grondradar