Over Medusa

Eerst zoneren dan pas monsters nemen

Wij geloven dat bodeminformatie beter kan. Niet alleen door slim om te gaan met meettechnieken, maar ook door vroeg in projecten informatie te inventariseren en de nodige meetinspanning te combineren.

De bodeminformatie die voor de verschillende vakgebieden nodig is kan verschillen, maar is vaak ook gelijk. Pas wanneer de bril van de gebruiker wordt opgezet krijgt de informatie waarde. Is een stuk puin in de ondergrond voor de civiel ingenieur vooral een uitdaging om te omzeilen bij grondwerkzaamheden, voor een archeoloog kan het een fundering van een stenen huis zijn. Informatie die je vroeg in het project wilt weten 

Technisch kunnen onze geofysische systemen meetgegevens leveren over verschillende bodemvreemde materialen of laagovergangen in de ondergrond. Om van deze meetgegevens ook informatie te maken die door eindgebruikers kan worden gebruikt is goede analyse van de meetgegevens noodzakelijk.

Bij Medusa werken experts die snappen hoe gegevens geïnterpreteerd en gebruikt kunnen worden, maar die ook weten wanneer kennis van een eindgebruiker nodig is. Daarom doen wij deze analyse bij voorkeur in een team waarbij onze experts en de eindgebruiker betrokken zijn.

In kaart gebracht

Opbouw van dijken
Samenstelling waterbodem
Archeologische resten
Stortlocaties en puin

Onze experts

Ronald Koomans

Ronald Koomans

"Naast directietaken ben ik ook met veel plezier inhoudelijk bezig. Als geoloog is het mijn uitdaging om sensortechnologie toepasbaar te maken voor bodemonderzoek, milieu en de grond-, weg- en waterbouw. Hiervoor adviseer ik en werk ik met een gemotiveerd team aan projecten, waarin we met veel enthousiasme proberen om zo efficiënt mogelijk de bodem in beeld te brengen."

Han Limburg

Han Limburg

"Samen met Ronald Koomans heb ik in 2000, Medusa opgericht. Van ons tweeën is Ronald vooral degene die weet waaróm iets gemeten moet worden, terwijl mijn expertise zich meer richt op de instrumentatie – Oftewel op hóe je moet meten. Op dit moment ben ik als adviseur betrokken bij Medusa en help ik mee aan de ontwikkeling van geofysische meettechnieken en software."

Harm Jonkman

Harm Jonkman

"Mijn vakgebieden zijn geologie en bodemkunde, waarvan ik gebruik maak bij het interpreteren van de data die zijn opgenomen met onze grondradarsystemen. Ook maak ik daarbij gebruik van de kennis van mijn collega´s. Dit principe wordt ook door hen toegepast, zodat we prettig, slagvaardig en ter zake kundig, als klein maar multidisciplinair team de vragen van onze klanten kunnen beantwoorden."

Silke Ceulemans

Silke Ceulemans

"Het kunnen schetsen van een totaalbeeld van de bodem vind ik als milieukundige erg belangrijk en daar draait het bij Medusa om. Bij Medusa krijg ik erg gevarieerde projecten voor mijn rekening, wat het werk erg uitdagend maakt. Naast de uitvoering van projecten kijk ik hoe we de resultaten van onze surveys steeds beter kunnen visualiseren."

Koos de Vries

Koos de Vries

"Naast het middels geofysische methoden in kaart brengen van bodemopbouw en -samenstelling, werk ik ook regelmatig aan projecten op het gebied van kustmorfologie en sedimentdynamiek van kustsystemen. Regionale geologie is mijn specialiteit. Hiermee kan ik tevens mijn hobby met het werk integreren. Een ander leuk aspect bij Medusa is voor mij de veelzijdigheid aan werkzaamheden."

Marco Tijs

Marco Tijs

Als R&D-ingenieur maak ik deel uit van het Medusa-team dat werkt aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor het meten van (natuurlijke) gammastraling. Met mijn natuurkundige achtergrond, gecombineerd met een passie voor zowel hardware als software, word ik iedere dag uitgedaagd om de beste oplossingen te vinden voor onze klanten.

Wouter Rooke

Wouter Rooke

“Het proces van kwalitatief goede data verzamelen, begint bij mijn metingen in het veld. Boeiend vind ik dat ik vaak bijzondere werkzaamheden op bijzondere plaatsen verricht. Je moet soms wel creatief zijn, maar dat maakt het juist interessant. In mijn vrije tijd ben ik graag praktisch bezig, liefst buiten: houthakken, zeilen, klimmen, bouwen, elementen die ik in het veldwerk ook regelmatig tegenkom."

Steven van der Veeke

Steven van der Veeke

Bij Medusa Radiometrics ben ik verantwoordelijk voor het Onderzoek en de Ontwikkeling van de nieuwste gamma-straling spectrometers. Dit is mogelijk doordat ik een dubbelpositie heb als PhD student, bij de Rijksuniversiteit in Groningen, en de leiding heb over de ontwikkeling van spectrometers bij Medusa. Daarnaast help ik onze klanten met het toepassen van onze producten in de praktijk. Hierdoor deel ik onze kennis en ervaring zodat de klanten het maximale uit hun data halen. Mijn grootste drijfveer is de combinatie van technologie en onderzoek waarmee we problemen oplossen in de precisie landbouw en milieu vraagstukken, en we maken het mogelijk om vervuilde gebieden in kaart te brengen.

Machiel Huizenga

Machiel Huizenga

“Vliegen is mijn droom maar bij gebrek aan kansen in de luchtvaart ben ik me gaan focussen op de bodem. Bij Medusa ben ik onder andere verantwoordelijk voor de analyse van data van verschillende meetsystemen. De gegevens die uit deze analyse komen vertaal ik naar duidelijke kaarten en omschrijf ik in de rapportage. De korte lijntjes en de vergaande kennis van verschillende disciplines spreken mij zeer aan in dit bedrijf.”

Henk Lenting

Henk Lenting

Een weg begrijpen op basis van wat ik zie in de radarbeelden en medusadata, dat is de uitdaging die ik steeds weer aan ga. De optelling van (aanleg)geschiedenis, reparaties, afwijkende constructielagen en degeneratie van verharding en ondergrond maken dit alles tot een interessante puzzel. Als ik eenmaal een weg begrijp, doe ik mijn best om deze kennis te vertalen naar nuttige informatie voor de wegbeheerder.

Carola Kolkena

Carola Kolkena

Mijn rol bij Medusa is erg breed en biedt veel uitdagingen. Als bedrijfskundige kan ik veel van mijn kennis en organisatietalent kwijt in mijn rol als Office Manager. Ik werk hier aan het efficiënter en effectiever inrichten van de bedrijfsprocessen en ik help Han en Ronald waar nodig met hun directie taken. Ook houd ik mij bezig met de Marketing en Sales van Medusa, waar mijn Master Marketing Management uitkomst biedt. Het internationale karakter van Medusa spreekt mij erg aan en ik vind de markt waarin wij opereren erg interessant. Geen dag is hetzelfde, wat het werk erg leuk maakt. Daarnaast werk ik met een super leuk team met zeer gemotiveerde collega’s, wat maakt dat ik me hier enorm op mijn plek voel.