Over Medusa

Eerst zoneren dan pas monsters nemen

Wij geloven dat bodeminformatie beter kan. Niet alleen door slim om te gaan met meettechnieken, maar ook door vroeg in projecten informatie te inventariseren en de nodige meetinspanning te combineren.

De bodeminformatie die voor de verschillende vakgebieden nodig is kan verschillen, maar is vaak ook gelijk. Pas wanneer de bril van de gebruiker wordt opgezet krijgt de informatie waarde. Is een stuk puin in de ondergrond voor de civiel ingenieur vooral een uitdaging om te omzeilen bij grondwerkzaamheden, voor een archeoloog kan het een fundering van een stenen huis zijn. Informatie die je vroeg in het project wilt weten 

Technisch kunnen onze geofysische systemen meetgegevens leveren over verschillende bodemvreemde materialen of laagovergangen in de ondergrond. Om van deze meetgegevens ook informatie te maken die door eindgebruikers kan worden gebruikt is goede analyse van de meetgegevens noodzakelijk.

Bij Medusa werken experts die snappen hoe gegevens geïnterpreteerd en gebruikt kunnen worden, maar die ook weten wanneer kennis van een eindgebruiker nodig is. Daarom doen wij deze analyse bij voorkeur in een team waarbij onze experts en de eindgebruiker betrokken zijn.

In kaart gebracht

Opbouw van dijken
Samenstelling waterbodem
Archeologische resten
Stortlocaties en puin

Onze experts

Ronald Koomans

Ronald Koomans

"Naast directietaken ben ik ook met veel plezier inhoudelijk bezig. Als geoloog is het mijn uitdaging om sensortechnologie toepasbaar te maken voor bodemonderzoek, milieu en de grond-, weg- en waterbouw. Hiervoor adviseer ik en werk ik met een gemotiveerd team aan projecten, waarin we met veel enthousiasme proberen om zo efficiënt mogelijk de bodem in beeld te brengen."

Han Limburg

Han Limburg

"Samen met Ronald Koomans heb ik in 2000, Medusa opgericht. Van ons tweeën is Ronald vooral degene die weet waaróm iets gemeten moet worden, terwijl mijn expertise zich meer richt op de instrumentatie – Oftewel op hóe je moet meten. Op dit moment ben ik als adviseur betrokken bij Medusa en help ik mee aan de ontwikkeling van geofysische meettechnieken en software."

Harm Jonkman

Harm Jonkman

"Mijn vakgebieden zijn geologie en bodemkunde, waarvan ik gebruik maak bij het interpreteren van de data die zijn opgenomen met onze grondradarsystemen. Ook maak ik daarbij gebruik van de kennis van mijn collega´s. Dit principe wordt ook door hen toegepast, zodat we prettig, slagvaardig en ter zake kundig, als klein maar multidisciplinair team de vragen van onze klanten kunnen beantwoorden."

Silke Ceulemans

Silke Ceulemans

"Het kunnen schetsen van een totaalbeeld van de bodem vind ik als milieukundige erg belangrijk en daar draait het bij Medusa om. Bij Medusa krijg ik erg gevarieerde projecten voor mijn rekening, wat het werk erg uitdagend maakt. Naast de uitvoering van projecten kijk ik hoe we de resultaten van onze surveys steeds beter kunnen visualiseren."

Koos de Vries

Koos de Vries

"Naast het middels geofysische methoden in kaart brengen van bodemopbouw en -samenstelling, werk ik ook regelmatig aan projecten op het gebied van kustmorfologie en sedimentdynamiek van kustsystemen. Regionale geologie is mijn specialiteit. Hiermee kan ik tevens mijn hobby met het werk integreren. Een ander leuk aspect bij Medusa is voor mij de veelzijdigheid aan werkzaamheden."

Marco Tijs

Marco Tijs

"Tijdens mijn studie Technische natuurkunde liep ik stage bij het Kernfysisch Versneller Instituut. Van het KVI is de stap naar Medusa nog maar klein. Ik ontwerp sensoren en meetsystemen en programmeer software. Regelmatig mag ik ook de schade herstellen, die onze systemen tijdens ´expedities´ oplopen. Verder schrijf ik de Monte Carlo simmulaties, waarmee we onze gammaspectrometer kalibreren."

Wouter Rooke

Wouter Rooke

“Het proces van kwalitatief goede data verzamelen, begint bij mijn metingen in het veld. Boeiend vind ik dat ik vaak bijzondere werkzaamheden op bijzondere plaatsen verricht. Je moet soms wel creatief zijn, maar dat maakt het juist interessant. In mijn vrije tijd ben ik graag praktisch bezig, liefst buiten: houthakken, zeilen, klimmen, bouwen, elementen die ik in het veldwerk ook regelmatig tegenkom."

Steven van der Veeke

Steven van der Veeke

"Met een achtergrond in de technische natuurkunde heb ik een goed begrip van de onderliggende natuurlijke processen die wij meten. Bij Medusa breng ik dit begrip samen met de meetmethodes en zet ik mij in voor het ontwikkelen van nieuwe meetapparatuur, meettechnieken en analysemethodes. Hiermee maak ik de vertaling van de data naar de werkelijke situaties nog nauwkeuriger."

Machiel Huizenga

Machiel Huizenga

“Vliegen is mijn droom maar bij gebrek aan kansen in de luchtvaart ben ik me gaan focussen op de bodem. Bij Medusa ben ik onder andere verantwoordelijk voor de analyse van data van verschillende meetsystemen. De gegevens die uit deze analyse komen vertaal ik naar duidelijke kaarten en omschrijf ik in de rapportage. De korte lijntjes en de vergaande kennis van verschillende disciplines spreken mij zeer aan in dit bedrijf.”

Josha van der Velden

Josha van der Velden

"Als geofysisch surveyor & data analist begin ik bij Medusa vaak in het veld en eindig ik op kantoor. Met een achtergrond in de archeologie ben ik vertrouwd met de verschillende subdisciplines die een cruciale rol spelen bij de vertaalslag van data die is ingewonnen in het veld naar een bruikbaar en helder verhaal voor de opdrachtgever. Mijn passie is om hierbij zoveel als mogelijk te vertellen en visualiseren zonder verlies van wetenschappelijke integriteit en kwaliteit van het onderzoek."

Henk Lenting

Henk Lenting

Het in kaart brengen van wegopbouw is meer dan alleen meten en intekenen. Kennis van de wegen waar je naar kijkt is nodig en ook een kritische blik op de logica achter wat je ziet in de radarbeelden.

Ik pas mijn kennis vanuit de verkeerskunde en mijn ervaring met data analyse toe om een goed beeld te krijgen van wat er onder het oppervlak van de weg ligt. Vervolgens zorg ik ervoor dat het beeld dat ik mij van de weg heb gevormd ook bij de opdrachtgever binnenkomt door goede kaarten en heldere rapportages te maken.