landbouw en natuur harmonieus samen in het Rolderdiep

Deze maand deden we alweer de laatste metingen rondom het Rolderdiep, waarvan we in samenwerking met TAUW Nederland en Prolander onderzoek doen naar de hydrologie onder het gebied.

Omdat we graag willen dat landbouw en natuur harmonieus met elkaar samengaan is het belangrijk om te weten wat de vernattingsmaatregelen uit het Natuurnetwerk Nederland voor effecten gaan hebben op de omgeving. Om zo’n beekdal goed in de vingers te krijgen het weten liggen van verschillende grondlagen van groot belang. Daarom maken we een model van de bodem van de gehele zone rondom de beek.

De koeien en surveyers in het gebied namen alvast een voorpoefje hoe het er zal zijn met natte voeten! Na de geofysische metingen ging ook collega Koos de Vries samen met Prolander en Tauw in het veld de lagen bekijken door een set van boringen te nemen en te bestuderen.

Boringen worden gebruikt om de geofysische metingen te valideren.

Het Rolderdiep


Foto van Fred van Os, uit dit filmpje:
https://lnkd.in/eZCqE69r