De bodem beter in beeld

Betere bodemkaarten door vlakdekkend geofysisch onderzoek

Medusa levert bodemkaarten met een volledig inzicht wat u in de bodem aantreft. Medusa doet meer dan steekproeven. We meten alles vlakdekkend.
Dat doen we door middel van geofysisch onderzoek op de locatie.

Doordat we vlakdekkend geofysisch bodemonderzoek doen, brengen we de bodem beter in beeld, op het land en op het water. Hiervoor gebruiken wij verschillende meettechnieken om eerst alle variatie in beeld te brengen om dan efficiënt te kunnen boren. “Eerst zoneren dan pas monsters nemen.”  Onze overzichtelijke en duidelijke  kaarten zijn daardoor betrouwbaarder dan kaarten die alleen op monsters zijn gebaseerd. Hierdoor loopt u in de uitvoering minder risico op vertraging en meerwerk. U weet immers precies wat zich in de bodem bevindt. En waar.

Vlakdekkend bodemonderzoek op land en water: betere kaarten,
meer informatie, meer inzicht, veel minder risico voor u.

Bodem in beeld

Bodemvreemde objecten

Stortlocaties en puin

Kabels en leidingen

Archeologische resten

Slibdiktes en slibsamenstelling