Archeologie en de bodem

Voor de meeste archeologen speelt de bodem een belangrijke rol. Veel archeologische objecten worden in de bodem teruggevonden en inzicht in de bodemopbouw, de ligging van objecten kan het archeologisch onderzoek efficiënt maken.

Geofysische technieken als grondradar geven een dieptescan van de bodem en laten bijvoorbeeld zien waar funderingresten voorkomen, opgevulde greppels liggen of dempingen onder de grond liggen. Hiermee kan het archeologisch onderzoek kosteneffectief en compleet worden uitgevoerd.

Meer informatie over onze Quickscan en Aanvullende analyse.

Medusa is met diverse projecten actief op het gebied van archeologie. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden.

Karteren van

Kastelen en kloosters
Dempingen
Grachten
Funderingen

Projecten archeologie

Pingoruine of dekzandepressie?
De ligging van het dekzand nabij het plangebied Dongenbosch in Drenthe
Grondradar onderzoek naar een grafkelder