Meten van bodemdichtheid

In samenwerking met de Aeres Hogeschool Dronten en Wageningen Environmental Research is in het vakblad BODEM een artikel gepubliceerd over onze nieuw ontwikkelde bodemdichtheidsmeter, de RhoC 4.0. Hierin beschrijven wij hoe het proces om bodemdichtheid te meten in de toekomst geen 5 uur meer duurt, maar slechts 10 minuten.

De validatiemetingen zijn zeer positief!

 

Vakblad bodem RhoC

Nieuwe oer-natuur in Flevoland

Als je, vanaf de snelweg A6 bij Almere, kijkt naar wat op de kaart ‘de Eemvallei’ heet, zie je uitgestrekte, reguliere akkers. Niets opvallends. Maar de vallei was ooit een laagte in het landschap, na de laatste ijstijd water stroomde van de Utrechtse heuvelrug naar het huidige Markermeer. Ogenschijnlijk is hiervan niets terug te zien, maar dat gaat binnenkort veranderen. Read more

landbouw en natuur harmonieus samen in het Rolderdiep

Deze maand deden we alweer de laatste metingen rondom het Rolderdiep, waarvan we in samenwerking met TAUW Nederland en Prolander onderzoek doen naar de hydrologie onder het gebied.

Read more

Reconstructie van het Anlooërdiepje

Begin deze zomer rondde onze collega Job de Wit zijn masterthesis Earth Science af! Daarover publiceerde hij recent een artikel in Land en Water samen met Peter Paul Schollema, ecoloog bij Waterschap Hunze en Aa’s.
Read more

Permafrost metingen

Medusa Explorations gaat permafrost in kaart brengen op Spitsbergen

Onze veldonderzoekers hebben een bijzondere zomer voor de boeg: ze gaan de diepte van de permafrost (de permanent bevroren ondergrond) en de dikte van de actieve laag erboven, in kaart brengen op het eiland Edgeøya, onderdeel van de archipel Spitsbergen. Read more

Medusa is onderweg naar het Koude Noorden!

In 2019 mochten we mee met het arctisch centrum naar een van de noordelijkst gelegen eilanden ter wereld: Ytre Norskoya. Daar hebben we gewerkt aan een methode om de diepte van permafrost (de permanent bevroren ondergrond) in kaart te brengen. Deze zomer organiseert het team van Maarten Loonen opnieuw een NWO SEES expeditie en wij zijn er weer bij om onze methode verder te ontwikkelen. Read more

sedimentonderzoek

Een verontreinigde rivier in Italie in kaart brengen

De onderzoekers van Medusa zijn net terug van alweer een succesvolle expeditie.

Deze keer hadden ze een waterbodem in Italie op het oog om een beetje mooier te maken. Read more

Pingoruine of dekzandepressie?

Pingo! Of toch niet?

Steeds vrager krijgen wij bij Medusa de vraag of een bepaalde cirkelvormige depressie een pingoruïne is. Pingoruïnes zijn diepe, meestal ronde komvormige depressies die gevuld zijn met laagjes zand en organisch materiaal, een ware schatkamer voor klimaatonderzoekers en (paleo)botanisten. Maar niet alle ronde depressies op de hoogtekaart zijn automatisch een pingoruïne. Read more

De ligging van het dekzand nabij het plangebied Dongenbosch in Drenthe

Het dekzandlandschap haarscherp in beeld

Bij een project in Dongenbosch in Drenthe zal Natuurmonumenten voor natuurherstel boscompensatie uitvoeren. In een aantal van deze plangebieden voert Arcadis B.V. hier onderzoek uit. Voordat het aanplanten kan plaatsvinden, is het belangrijk om te weten waar mogelijke archeologische waarden zich bevinden binnen de plangebieden, zodat deze beschermd kunnen worden. Read more

Slibgehalte in Anloerdiepje voor beekherstel

Bodemverhoging voor beekherstel van het Anloërdiepje

Begin er maar aan: beekherstel van 40 km beken in het Drentsche Aa gebied. Een prachtig maar complex gebied, met heel veel kansen, eisen en spelers. Read more