Klimaatadaptatie en de bodem

Door klimaatverandering verandert de waterhuishouding in Nederland. Klimaatadaptatie richt zich daarom veel op de herinrichting van Nederland. De bodem en betrouwbare bodeminformatie spelen daarbij een cruciale rol.

Voor dijkbeheer is het bijvoorbeeld van belang om de zwakke schakels in en onder de dijken in beeld te krijgen. Om water langer vast de houden in gebieden kan natuurontwikkeling en beekherstel plaatsvinden en wil je weten hoe de beken van nature door het landschap meanderen.

In sommige gebieden wil je eerst het water tijdelijk bergen. Voor al deze projecten is kennis over opbouw van de bodem cruciaal. De methoden van Medusa brengen deze informatie snel en gebiedsdekkend in beeld.

Medusa is met diverse projecten actief op het gebied van klimaatadaptatie. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden.

Toepassingen

STEVIGERE DIJKEN
Karteren van de afdekkende kleilaag
SLIM BEEKHERSTEL
Natuurlijk gedrag in beeld brengen
BETERE WATERBERGING
Opsporen van ondoordringbare lagen
BODEMVERDICHTING
Inzicht in laagovergangen

Projecten klimaatadaptatie

Permafrost metingen