Nieuwe oer-natuur in Flevoland

Als je, vanaf de snelweg A6 bij Almere, kijkt naar wat op de kaart ‘de Eemvallei’ heet, zie je uitgestrekte, reguliere akkers. Niets opvallends. Maar de vallei was ooit een laagte in het landschap, na de laatste ijstijd water stroomde van de Utrechtse heuvelrug naar het huidige Markermeer. Ogenschijnlijk is hiervan niets terug te zien, maar dat gaat binnenkort veranderen.

Het Flevo-landschap gaat het gebied flink aanpakken binnen het project Noorderwold Eemvallei. Er zullen er weer hogere- en lagere delen worden aangelegd: moerassen, bos, natuurlandbouw en kleinschalige akkers.

Sommige delen worden tot 2,5 meter diep ontgraven, waarmee grond vrijkomt die gebruikt gaat worden om andere delen weer mee op te hogen: een gesloten grondbalans. Het teruggevonden landschap wordt weer zichtbaar.

Om ook deze bodem beter te begrijpen, gaan we voor Henk Klaassens van TAUW Nederland onderzoeken uit welke grondsoorten de bovenste meters van het gebied bestaan. Met geofysische meettechnieken gaan we het ca. 150 Ha grote gebied gezwind in kaart brengen. Zodat er snel weer verder gewerkt kan worden aan de inrichtingsplannen.


Een beetje kou zorgde daarbij alleen maar voor mooiere foto’s.

Project Noorderwold-Eemvallei

Waar liggen zandafzettingen? Welke bodemlagen zette de Eem af?

Oude landschapspatronen worden weer inzichtelijk