Metingen op landbouwpercelen

Betere landbouw in Spanje door goede bodeminformatie

Sinds 2011 is Medusa Explorations een van de partners in het EU Life+ project ‘Crops for better Soil’. Het doel van het project is te laten zien dat de overstap van conventionele naar biologische landbouw op marginale bodems in Spanje, in combinatie met gewas rotatie het inkomen van de boer en de kwaliteit van de bodem verbetert.

Medusa verzorgt samen met de Universidad Politécnica de Madrid de bodemmetingen. Aan het begin van het project zijn alle landbouwvelden van het project in kaart gebracht om de nulsituatie van de bodem te meten: ruim 100 velden, samen ruim 300 ha, verspreid over een groot deel van Noord-Spanje. In september 2015, tegen het eind van het project, zijn alle percelen nogmaals in kaart gebracht om het resultaat van de maatregelen te bepalen.

Agribox

Speciaal voor dit project heeft Medusa de Agribox ontwikkeld. In dit meetsysteem voor de landbouw zijn de gammaspectrometer en een grondradarsysteem  samengebracht. Deze zijn flexibel gemonteerd op een four-wheel-drive auto waardoor hetzelfde voertuig kon worden gebruikt op de weg en op de velden. De opbouwtijd was 5 minuten.
Dit zorgde ervoor dat de metingen efficiënt uitgevoerd konden worden. Na de eerste meetcampagne is de Agribox voor de landbouw verder verbeterd, waardoor de metingen ook in de mediterrane omstandigheden met veel meer stenen goed konden worden uitgevoerd.

Andere landbouwsectoren

Op dit moment zijn we druk bezig met het verwerken van de gegevens en het analyseren van de verschillen tussen 2012 en 2015. In het voorjaar van 2016 wordt in Spanje een symposium georganiseerd om de resultaten van het project te presenteren. Onze bodemmetingen zullen daar onderdeel van uitmaken. Het project loopt nog tot de zomer van 2016.

Om de toegevoegde waarde van toepassing van onze geofysische technieken in andere sectoren te onderzoeken, heeft Medusa in september ook een aantal percelen ingemeten voor andere EU projecten in Noord-Spanje. De metingen op de agri-bosbouw percelen van Operation CO2 leveren informatie over de variatie in bodemsamenstelling en opbouw die van belang is voor de ontwikkeling van de aanplant. Het project Zero Residues richt zich op een meer duurzame productie(keten) van fruit zonder residuen.

Wijn

In samenwerking met Neiker Tecnalia  heeft Medusa bij Logroño ook een wijngaard ingemeten. Dit veld is jarenlang gevolgd door de onderzoekers van Neiker, zowel bodemkundig als vinologisch. De metingen bieden daarom zowel Medusa als Neiker de mogelijkheid om de toegevoegde waarde van toepassing van onze geofysische technieken in wijngaarden te onderzoeken. Op dit moment wordt de data geanalyseerd. De voorlopige resultaten zullen binnenkort met Neiker worden besproken. We zijn erg benieuwd naar de mogelijkheden die geofysica biedt voor ‘terroir’, aanpassing van het management van het veld en selectie van delen van de percelen voor het latere wijn maken.