Conceptueel model van de bodemopbouw in Ootmaanlanden.

Conceptueel model van de bodemopbouw in Ootmaanlanden.

Deze conceptuele bodemkundige dwarsdoorsnede van de bodemopbouw in Ootmaanlanden, is gebaseerd op metingen met grondradar.