Kaart van de ondergrond in de Ootmaanlanden

Kaart van de ondergrond in de Ootmaanlanden

Kaart van de opbouw van de ondergrond in de Ootmaanlanden. Gebruikt voor de hydrologische opbouw van het natuurgebied. In beeld gebracht met geofysica.