Grondradarprofiel tot wel 15 meterom inzicht in hydrlogie te krijgen.

Grondradarprofiel tot wel 15 meter

Grondradarbeeld (300 Mhz 300 ns) van zandig bodemprofiel met verschillende geologische eenheden gebruikt voor de opbouw van de hydrologie.