Profiel van de bodemopbouw bij het Uddelermeer geeft inzicht in de hydrologie.

Profiel van de bodemopbouw bij het Uddelermeer geeft inzicht in de hydrologie.

Lengteprofiel langs de oostelijke flank van de Stuwwal van Garderen richting het Uddelermeer.