Bodemverdichting – Ondegrondverdichting in het landelijk gebied – Alterra 2012

Afbeelding bodemverdichting

Mogelijk risico op bodemverdichting op basis van het huidige landgebruik (Uit rapportage: Risico op ondergrondverdichting in het landelijk gebied in kaart , 2012, J.J.H. van den Akker, F. de Vries, G.D Vermeulen, M.J.D. Hack-ten Broeke en T. Schouten, Alterra)