Innovatieve meetmethoden bij dijkenonderzoek.

Gebiedsdekkend onderzoek van een dijk om het faalmechanisme piping in beeld te brengen

Gebiedsdekkend onderzoek van een dijk om het faalmechanisme piping in beeld te brengen