Radarvoorbeeld met locatie van aangeleverde boringen