OSSGRID ardbevingen bodem groningen

Groningers meten het zelf!

Met haar kennis over de bodem en ondergrond is Medusa betrokken bij het OSSG: het Onafhankelijk Seismische Sensor Grid Groningen. OSSG is de werknaam van een consortium van Groningse bedrijven dat bezig is in de provincie een (zeer) groot netwerk aan te leggen van aardbevingssensoren. Het doel is een onafhankelijk, objectief meetinstrument te creëren dat zal bestaan uit duizenden sensoren. Een netwerk dat de effecten van door gaswinning geïnduceerde aardbevingen op de omgeving en bebouwing nauwkeurig en eenduidig in kaart kan brengen.

Bij de discussie rondom aardbevingen speelt de bodem een belangrijke rol. De bodem en de ondergrond bepalen hoe groot de trillingen zijn die door aardbevingen worden veroorzaakt. Bodeminformatie is dus van belang om beter te begrijpen hoe groot trillingen aan het aardoppervlak zijn. Met onze geologische en geofysische kennis onze expertise van ruimtelijke informatie en GIS willen wij bijdragen aan het inzichtelijk en begrijpelijk maken van deze trillingen door de meetgegevens van de vele sensoren om te zetten naar kaartinformatie.

In deze interactieve film leggen wij uit waarom.