Land en Water 2015 over risicogestuurd bodemonderzoek

Land en Water 2015 over risicogestuurd bodemonderzoek

Gespot in het septembernummer van Land+Water, Vakblad voor de praktijk van civiel- en milieutechnici: de redactionele bijdrage van Medusa over risicogestuurd bodemonderzoek.