Boren bij het Soimon project.

Meten tijdens het boren?

Wanneer boringen in de bodem worden gezet wil je zoveel mogelijk informatie over de ondergrond verzamelen. Het is niet eenvoudig om tijdens het boren metingen uit te voeren: de trillingen van de boor zijn zo groot dat elektronica kapot gaat.

Bovendien zijn er niet veel sensoren waarmee verontreiniging in de bodem kan worden gemeten. In het EU project SOIMON heeft Medusa met een aantal partners uit Europa een platform laten ontwikkelen dat deze trillingen tijdens het boren kan compenseren. Daarnaast hebben wij een sensor laten ontwikkelen waarmee onder de grond vluchtige organische componenten kunnen worden gemeten. In het project hebben wij onze kennis over stralingsmetingen ingebracht en is een gammaspectrometer in een boorconus ingebouwd.

Het nieuw ontwikkelde platform kan een groot deel van de trillingen dempen, de sensoren hebben hun meetprincipe bewezen en het systeem is geïntegreerd getest. Deze geïntegreerde aanpak biedt grote kansen om in de toekomst snel, efficiënt en nauwkeurig informatie over de ondergrond te krijgen.

Het EU project SOIMON, waarin Medusa zowel haar kennis van sensortechnologie als haar expertise op het gebied van milieuproblematiek heeft kunnen inzetten, wordt in september 2015 afgerond.

Lees meer op de website van SOIMON