Links van het midden steekt puin uit de waterbodem omhoog

Links van het midden steekt puin uit de waterbodem omhoog

Puin en objecten in voormalige zandwinput in beeld met grondradar. Links van het midden steekt puin uit de waterbodem omhoog.