Korrelgrootte in het Anlooërdiepje

Digitaal hoogtemodel van het Anlooërdiepje, waarbij in de beekloop (2021) de gemiddelde korrelgrootte in micrometers is aangegeven. De korrelgrootte is gemeten met een onderwater gamma-spectrometer.