Radarbeeld met puin

Voorbeeld van de ruwe data van een grondradarmeting op de dijk. Puin reflecteert vrij sterk. De beelden zijn gemarkeerd op plaatsen waar hoge amplificatie aanwezig is, waarbij de paarse punten de hoogste zijn.