Kaart met de locaties waar de kans op het voorkomen van puin in de berm van de dijkweg hoog is.

Kaart met de locaties waar de kans op het voorkomen van puin in de berm van de dijkweg hoog is.