Veenplas Vechtstreek

Actuele bodeminformatie over waterbodem veenplassen Vechtstreek

Geef ons actuele informatie over de waterdiepte en de fysische samenstelling van de waterbodem in een aantal veenplassen in de Vechtstreek tussen Utrecht en Amsterdam. Dat was de opdracht van Waternet dat deze informatie nodig heeft voor ecologische doeleinden.

Medusa heeft daarom in opdracht van Waternet een waterbodemonderzoek uitgevoerd met een onderwater Gammaspectrometer. Daarmee kun je het slibgehalte, het gehalte aan organische stof  en het zandgehalte goed bepalen.

Uniek meetpatroon met petgaten en legakkers

In het voorjaar van 2017 zijn  de wateren van de Molenpolder, TerraNova en de Kievitsbuurt intensief onderzocht. De sensor is hiervoor langs raaien door de plassen getrokken en er zijn enkele monsters genomen voor de ijking van de metingen. De waterplassen zijn kenmerkend door de vele smalle petgaten en legakkers, waardoor dit een vrij uniek meetpatroon opleverde.

De resultaten laten de variatie in bodemsamenstelling en de actuele waterdiepte zien. De kaarten tonen aan dat het materiaal, zoals verwacht, in de waterbodem rijk is aan organisch materiaal (veen) maar dat op enkele plaatsen de bodem toch nog vrij zandig is.

Waterbodem veenplassen VechtstreekUniek meetpatroon