Links van het midden steekt puin uit de waterbodem omhoog

Puin en objecten in voormalige zandwinput in beeld

Puin en andere objecten liggen ergens aan het oppervlak van een voormalige zandwinput. De grote vraag is waar dat puin en die objecten precies liggen. Medusa laat dat zien door het 5 hectare grote gebied minutieus in te meten met verschillende technieken.

Een voormalige zandwinput langs de vecht bij Maarssen is in het verleden gebruikt als stortlocatie. Op sommige locaties ligt nu puin en andere objecten aan het oppervlak, maar niemand weet waar deze objecten precies liggen.

Stortmateriaal deels nog uit Tweede Wereldoorlog

De plas heeft een oppervlakte van ongeveer 5 hectare De waterbodem bestaat uit een sliblaag, waarvan de dikte kan oplopen tot meer dan 1 meter. Hieronder ligt klei, zand gemengd met stortmateriaal. Van dit stortmateriaal is voor een deel afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. Op sommige plaatsen komt stortmateriaal in de sliblaag voor.

Exacte locatie nodig voor variantenstudies

Ingenieursbureau Tauw heeft, voor het maken van variantenstudies, informatie nodig over de exacte locaties waar het stortmateriaal boven de waterbodem uitsteekt. Medusa Explorations heeft daarom met groot detail de waterbodem in beeld gebracht.

Grondradar kijkt door planten heen

Met verschillende methoden is onderzocht hoe het puin het beste in beeld kon worden gebracht. Testmetingen hebben laten zien dat akoestische methoden zoals echolood en side-scan sonar sterk worden verstoord door de grote hoeveelheid waterplanten in de waterkolom en op de bodem. Met grondradar kan door deze planten “heen worden gekeken” grondradar bleek goede resultaten te geven. Daarom is het gebied met een gridafstand van 5×5 m in beeld gebracht. Hiervoor is de grondradar in een bootje gelegd en is met dit bootje in een grid door het gebied gevaren.

Dekkende kaart geeft goed beeld

De metingen van de grondradar geven een goed beeld van de aanwezigheid van het puin in de bodem en met de metingen is een dekkende kaart gemaakt van de aanwezigheid van objecten die boven het slib uitsteken.

Links van het midden steekt puin uit de waterbodem omhoog

Links van het midden steekt puin uit de waterbodem omhoog