Beter baggeren met meer informatie

Informatie over de hoeveelheid, samenstelling en de verontreinigingsgraad van slib is van belang bij het plannen van baggerwerkzaamheden. Door deze informatie kan het project beter worden geraamd en kunnen de afzetmogelijkheden vooraf goed in beeld worden gebracht.

In de uitvoering zullen hierdoor minder verrassingen tevoorschijn komen. In een artikel staat deze aanpak beschreven.

Bij een waterbodemonderzoek in het Reitdiep hebben we samen met Tauw niet alleen onderzoek gedaan naar de chemische kwaliteit van het slib en de toepassingsmogelijkheden van de baggerspecie. Tijdens de metingen hebben we ook andere nuttige informatie verzameld. Bijvoorbeeld waar puin aanwezig is in de waterbodem en de dichtheid van het slib. De puinkaart is gebruikt voor gericht onderzoek naar asbest. Met de dichtheidskaart weet je hoeveel droog slib er werkelijk uit de waterbodem komt. Hiermee kunnen de uitvoeringskosten beter worden begroot.