Ligging sortlocatie in beeld

De ligging van een stortlocatie in beeld

Stortlocaties ontstaan vaak op verdiepingen in het landschap. Zo ook deze voormalige stortlocatie in Roermond. Vanwege de omvang van de locatie zou alleen een booronderzoek geen compleet beeld geven van de omvang van het stortlichaam.

 

Binnen de NTA 5755 is ruimte om het milieuonderzoek aan te passen aan de specifieke vraag voor de locatie. Daarom is ervoor gekozen om een combinatie te maken van geofysische onderzoeksmethoden en boringen.

Voor BK bodem heeft Medusa Explorations BV deze voormalige stortlocatie met grondradar in beeld gebracht. De onderkant van het stortlichaam volgt de noord-zuid lopende bedding van een oude geul. Deze gegevens zijn gebruikt om vervolgens gericht booronderzoek uit te voeren.