Slib in de waterbodem in beeld

Slib in de waterbodem in beeld gebracht

Hoeveel tonnen droge stof slib blijft over na baggeren? Dat is een terugkerende vraag bij baggerprojecten. Voor het verruimen van het Twentekanaal maakt Arcadis een bestek waarvoor informatie over het te baggeren slib nodig is.

Samen met Deep heeft Medusa de dichtheid van de waterbodem in kaart gebracht. Hiervoor zijn met de Medusa sensor metingen uitgevoerd en zijn bodemmmonsters gebruikt voor ijking.

Gecombineerd met informatie over slibdikte kunnen zo de tonnen droge stof na baggeren goed worden geraamd.