Foto: de gammaspectrometer bij de Bode rivier in Duitsland

Gammaspectrometer brengt verontreiniging Duitse Bode rivier in beeld

Om de verontreinigde Bode rivier in Duitsland schoon te kunnen maken, moet je weten hoe de verontreiniging in de rivier is verspreid. De gammaspectrometer van Medusa brengt die verontreiniging duidelijk in beeld. Zo hoeft minder baggerspecie te worden afgevoerd en blijven de kosten van de schoonmaakoperatie beperkt.

De Bode rivier ligt in de deelstaat Saxen Anhalt in Duitsland en mondt bij het dorpje Nienburg uit in de Saale rivier. In het gedeelte tussen de dorpen Staßfurt en Nienburg (17 km) zijn in deze rivier hoge concentraties organische verontreinigingen (dioxinen) aangetroffen.

Gammaspectrometer ziet verontreiniging in slib

Deze verontreinigingen zijn aan het slib gebonden en om een goed plan te kunnen maken voor het opschonen van deze rivier is informatie nodig van de verspreiding van de verontreiniging. Doordat de verontreiniging aan het slib is gebonden, kan de ruimtelijke verspreiding goed in beeld worden gebracht met de Medusa gammaspectrometer.

De Mitteldeutsche Sanierung- und Entsorgungsgesellschaft mbH (MDSE) is verantwoordelijk voor het saneren van deze rivier en maakt samen met Tauw GmbH Duitsland een plan voor het effectief en efficiënt verwijderen van de baggerspecie.

Schoonmaakkosten minimaliseren

Met het doel om de kosten voor het schoonmaken van de rivier te minimaliseren heeft Medusa afgelopen week de hoeveelheid van het slib en de verontreiniging van het slib in de Bode rivier in beeld gebracht. Hiervoor hebben wij met de Medusa gammaspectrometer de samenstelling van het slib in beeld gebracht, voor het inmeten van de dikte van het slib hebben we gebruik gemaakt van een sub-bottom profiler EBP-10 van SILAS.

Beperkte hoeveelheid baggerspecie afvoeren

Met onze metingen kan de rivier in vakken worden ingedeeld met vakken waar meer en minder verontreinigd slib voorkomt. Hierdoor kan de bemonstering veel beter worden gepland en kan de af te voeren hoeveelheid baggerspecie worden geminimaliseerd.