Verbeter zowel de bodem als de opbrengsten van de niet-geïrrigeerde akkerbouwpercelen in Noord-Spanje. Dat was de doelstelling van het EU LIFE+ project ‘Crops for better Soil’ waar Medusa aan heeft meegewerkt. Mede dankzij betere inzichten in de bodem is die doelstelling ruimschoots gehaald, bleek tijdens de Final Conference van het project in Madrid op 18 en 19 mei. Lees het verslag van deelneemster Fenny van Egmond.

Op 18 en 19 mei 2016 heeft de Final Conference van het EU LIFE+ project ‘Crops for better Soil’ (LIDE10/ENV/ES/471) plaatsgevonden bij MAGRAMA in Madrid, Spanje. MAGRAMA is het Spaanse ministerie voor Landbouw, Voedsel en Omgeving.

Woensdag 18 mei  bestond uit een uitgebreid programma met onder andere de resultaten van het project zelf en met presentaties van andere EU projecten en experts in biologische landbouw.

Op donderdag 19 mei zijn een aantal proefvelden van het project bezocht bij Illana, op 1.5 uur rijden van Madrid. Een zeer divers en interessant programma waar 80 a 90 personen aan hebben deelgenomen.

Het project ‘Crops for better soil’

Het project ‘Crops for better soil’ heeft als doel het verbeteren van zowel de bodem als de opbrengsten van niet-geïrrigeerde akkerbouw percelen in Noord-Spanje. Om dit te bereiken is overgeschakeld van conventionele naar biologische landbouw, zijn verschillende gewassen geïntroduceerd die beter aangepast zijn aan de lokale omstandigheden, is gewasrotatie toegepast en is meer aandacht besteed aan de biologie van de bodem.

De bodem in beeld

Ter ondersteuning van de gewaskeuze en om een eventuele verbetering van de bodem te meten als gevolg van het projectmaatregelen zijn bodemmetingen uitgevoerd. Medusa heeft sensormetingen uitgevoerd op alle percelen met een speciaal aangepaste meetopzet (de Agribox) met gammaspectrometer en grondradar.
De Universidad Politecnica de Madrid heeft bodembemonsteringen en analyses uitgevoerd. We hebben een methodiek ontwikkeld waarbij de sensormetingen, in combinatie met open data (hoogte (LIDAR), geologie), labanalyses en waarnemingen in kuilen en op het veld leiden tot een goed begrip van de bodem op elk van de percelen.
De metingen van Medusa geven informatie over fysische bodemeigenschappen zoals bodemtextuur (klei, zand, silt) en de mate van verdichting/bodemdiepte/grote verstoringen in de bodem. De presentatie van deze methodiek door Fenny van Egmond van Medusa staat op de projectwebsite (pdf) .

De resultaten

Tijdens de conferentie en de velddag is geconcludeerd dat de doelstellingen van het project zijn gehaald. Met de overgang naar biologische landbouw, de verdere teeltmaatregelen en het beter begrijpen van de bodem en de gewassen zijn de financiële opbrengsten van de percelen verbeterd en is de kwaliteit van de bodem gelijk gebleven of verbeterd. De resultaten van het project zijn hier terug te lezen, evenals op de website van het project: traditional-crops.com / cultivos-tradicionales.com . Hier zijn ook alle presentaties die zijn gehouden tijdens de conferentie, evenals berichten in de pers en een duidelijk filmpje over het project te zien.
http://cultivos-tradicionales.com/noticias/infografia-interactiva-del-proyecto-video-606.html Een mooi resultaat.

De resultaten van het werk van Medusa binnen dit project zijn ook gepresenteerd tijdens CAPIGI 2016 in Rotterdam op 25 mei 2016.

Medusa presenteert de bodemresultaten op de Final Conference in Madrid

Medusa presenteert de bodemresultaten op de Final Conference in Madrid.

 

De velddag in Illana

De velddag in Illana.

 

Interview voor TVE over de bodemscan in Illana

Interview voor TVE over de bodemscan in Illana.

Medusa presentatie in Madrid

Medusa presenteert het meetsysteem op CAPIGI 2016 in Rotterdam.