Risicoanalyse risk-based assessment

Kosten besparen door risicoanalyse van milieuproblemen

Hoe wordt een ogenschijnlijk groot milieuprobleem oplosbaar?

Op het congres Intersoil 2015 in Parijs zal Medusa Explorations een presentatie geven over risicoanalyse van stortlocaties met mijnafval. Ook op het TRIECA congres in Toronto, Canada zijn wij met dit verhaal vertegenwoordigd.

In deze presentatie laten wij zien hoe we kunnen helpen om de kosten van sanering veel beter te ramen en omlaag te brengen door middel van:

  • efficiënt en gebiedsdekkend onderzoek
  • risicoanalyse gebaseerd op goede geo-informatie

Bij deze presentatie gebruiken we het onderzoek naar zinkassen dat wij voor ADK hebben uitgevoerd als voorbeeld project.

Karteren en risicoanalyse van zinkassen

In de Kempen was vroeger veel zinkindustrie, de zinkassen die hierbij vrijkwamen waren een veelgebruikt funderings- en wegverbeteringsmateriaal. Deze zinkassen kunnen echter stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens en milieu. Een groot aantal wegen in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg moeten daarom onderzocht en eventueel gesaneerd worden.

In totaal moest 1100 km aan wegen onderzocht worden op voorkomen van zinkassen. Hiervoor heeft Medusa samen met Tauw, Witteveen+Bos, Fugro en Fransen Milieutechniek een innovatieve geofysische onderzoeksmethode bedacht. Een grote rol is hierbij weggelegd voor de Medusa sensor; de zinkassen hebben namelijk een unieke radioactieve ‘vingerafdruk’ die gemeten kan worden. Op deze manier kunnen de zinkassen veel efficiënter en met een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van traditionele methoden in kaart worden gebracht. Naast het in kaart brengen van de problematiek is ook een model ontwikkeld om de risico’s van zinkassen in kaart te brengen.

Bij aanvang van het project waren de kosten van de sanering geraamd op 280 miljoen euro en leek de saneringsopgave onmogelijk; nadat de zinkassen compleet in beeld ware gebracht zijn de kosten geraamd op 130 miljoen euro; na het uitvoeren van de risicoanalyse bleken de kosten voor het saneren “slechts” 17 miljoen euro. Deze kosten maken sanering mogelijk.

Toepassing in andere gebieden

In veel landen waar mijnbouw plaatsvindt is in het verleden het mijnafval gestort of gebruikt in wegen. In deze gebieden is onze systematiek goed van toepassing. In Frankrijk liggen een groot aantal verlaten mijnen uit de uraniumindustrie, in Canada ligt mijnafval aan de rand van meren. Wij denken dat complete geo-informatie en de daarop gebaseerde risicoanalyse kunnen bijdragen aan het saneren van grote milieuproblemen.