Kabels en leidingen opsporen in moeilijke omstandigheden

Kabels en leidingen opsporen kan kostenefficiënt

Kabels en leidingen opsporen gebeurt iedere dag. Meestal is het een routineklus. Maar wat als je kabels en leidingen moet opsporen in een relatief ontoegankelijk terrein? Als het om een groot traject gaat? Of als de kabels en leidingen er al tientallen jaren liggen en de locatie onduidelijk is? Medusa heeft een strategie bedacht om kabels en leidingen ook in moeilijke omstandigheden kostenefficiënt op te kunnen sporen. Zo brachten we in de Amsterdamse Waterleidingduinen met de juiste apparatuur 36 km kabel nauwkeurig in beeld.

Het duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk is een van de oudste waterwingebieden van Nederland, ingericht voor de winning van drinkwater voor de stad Amsterdam. In het bijzondere natuurgebied liggen kabels die naar de pompen van de waterwinputten lopen. Omdat Waternet voornemens is om de elektrakabels in het gebied te vervangen en een aantal nieuwe kleinere transformatorgebouwen te plaatsen, is meer informatie nodig over de exacte ligging van de oude kabels. De oorspronkelijke locatie is begroeid geraakt met struiken en bomen of ondergestoven door duintjes. In het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora en Faunawet dient voorafgaand aan het werk ook een natuurtoets te worden uitgevoerd. Ingenieursbureau Tauw heeft van Waternet opdracht gekregen om deze natuurtoets uit te voeren. Onderdeel daarvan is het in kaart brengen van de oude kabels.

Kabels opsporen binnen een paar dagen

Medusa kon alle kabels opsporen binnen een paar dagen met radiodetectie (RD7000) en heeft hen – eenmaal gedetecteerd – ingemeten met RTK-GPS. Met inzet van de juiste apparatuur en kennis van kaarten maken, heeft Medusa nauwkeurigheid kunnen garanderen.