Sterke Lekdijk & Puin in de Kruin

Graag willen wij onze voeten droog houden. De meest bekende functie van dijken is natuurlijk om het water tegen te houden. Vandaar dat het Hoogheemraadschap “De Stichtse Rijnlanden” (HDSR) het vizier heeft gericht op het versterken van de Lekdijk. Hiervoor zijn al verschillende stukken Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven onderzocht of zij nog voldoen aan de veiligheidseisen.

Weg over de kruin van de dijk

De kruin van de Lekdijk wordt volop gebruikt door allerlei weggebruikers. Het combineren van deze twee belangrijke functies (gebruik van de dijk voor de weggebruikers en voor veiligheid) zorgt voor uitdagingen. Dijkwegen zijn in principe zo aangelegd dat ze geen risico vormen voor de dijkveiligheid maar door het veelvoudige gebruik en de vervorming van wegen op de kruin met de tijd kunnen eventuele gevolgen echter wel aanzienlijk zijn. De bermen worden vaak stukgereden en dan wordt er bijgestort met puin. Puin kan waterdoorlatend zijn en bij overslag mag er geen water via het wegdek de dijk in stromen. Daarnaast moet er een goede aansluiting zijn van het wegdek met de dijkbekleding en er mag geen kwelweg onder de weg door mogelijk zijn door eventuele puinbanen. Binnen de projectgroep “Sterke Lekdijk” is daarom de vraag gesteld hoe om te gaan met de aanwezigheid van puin in de wegbermen van de kruin van de Lekdijk.

Puin de bermen van een dijk zorgen voor risico’s op doorlaten van water.

Puin in beeld brengen

HDSR heeft aan Medusa gevraagd om het puin in de kruin in kaart te brengen met een grondradar. Nadat de bermen van de volledige 52 km aan Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven zijn ingemeten met een Quad en grondradar, is de data geanalyseerd.

In bovenstaand plaatje zien we een voorbeeld van hoe de ruwe data eruit ziet. Puin reflecteert vrij sterk. De beelden zijn gemarkeerd op plaatsen waar hoge amplificatie aanwezig is, waarbij de paarse punten de hoogste zijn.

Deze metingen zijn vertaald naar kaarten. We zien dat er op de kaart donkere vlakken aanwezig  zijn op plekken waar er veel anomalieën te zien zijn. Deze locaties hebben nader onderzoek nodig.

Kaarten voor risico evaluatie

Met deze informatie krijgt de projectgroep “Sterke Lekdijk” een belangrijk inzicht in de laterale verspreiding (binnendijks-buitendijks) van de risico’s op puin in de berm. Op basis van deze kaarten kan zo heel gericht nader onderzoek plaatsvinden om de Lekdijk sterk te houden.

Kaart met de locaties waar de kans op het voorkomen van puin in de berm van de dijkweg hoog is.