Kaart van zeebodem

Aanzienlijke verbeteringen onderwater meetsysteem

Geïnspireerd door de sterk gegroeide vraag naar waterbodemkarteringen voert Medusa flinke verbeteringen door in Medusa’s eigen onderwater meetsysteem. De onderwater gammaspectrometer is nu kleiner, lichter en daardoor beter hanteerbaar. Ook wordt de sensor efficiënter.

Samen met ons zusterbedrijf Medusa Radiometrics werken wij continu aan de innovatie van onze meettechnieken. Onze ambitie is om meetsystemen voor het karteren van bodemsamenstelling en bodemopbouw efficiënter, nauwkeuriger en hanteerbaarder te maken zodat ze nog breder kunnen worden toegepast en eenvoudiger inzetbaar zijn.

MS-1200 sub

MS1200 sub blauw

Een van deze systemen is onze sensor voor het karteren van de samenstelling van de waterbodem. Onze MS-1200 sub, of ook wel het “MEDUSA” systeem genoemd, is de sensor waarmee wij het bedrijf alweer bijna 20 jaar geleden mee zijn gestart.

Kleiner en efficiënter

De toegenomen interesse in onze waterbodemkarteringen heeft ertoe geleid dat wij hebben geïnvesteerd in een upgrade van ons onderwater meetsysteem. Wij hebben het kleiner en hanteerbaarder gemaakt en voor een project dat komende zomer in de VS van start zal gaan, zullen wij het systeem komende periode nog een nieuwe upgrade geven. De sensor wordt efficiënter (zodat nauwkeuriger sediment verontreiniging in beeld kan worden gebracht) en eenvoudiger in gebruik gemaakt.

Toepassingen voor karteren van de waterbodem

Met de onderwater gammaspectrometer kan de samenstelling en verontreiniging van de waterbodem in beeld worden gebracht. Doordat de sensor over de bodem wordt gesleept en continu metingen doet, krijgen we een compleet dekkend beeld van de waterbodem.

Om de verplaatsing van baggerspecie op de Noordzee in beeld te brengen is voor en na het storten van de baggerspecie het slibgehalte van de waterbodem in beeld gebracht.

Meten van samenstelling plassen en meren

Een andere toepassing is om de verontreiniging en samenstelling van plassen en meren te meten. Zo bleek na een karting van het Paterswoldsemeer dat op zeker drie plekken een grote hoeveelheid slib op de bodem ligt die het water in het hele meer vertroebelt. Met deze informatie is door waterschap Noorderzijlvest een baggerplan opgesteld waarin het slib wordt hergebruikt voor moerassen.  Zo kan het meest efficiënt met de vrijkomende grondstromen worden omgegaan. Lees hierover ook ons artikel Onderwaterdrone doet uniek onderzoek populaire waterplas of lees het artikel in het Dagblad van het Noorden Slib Paterswoldsemeer ingezet voor moerasachtig landschap.

Kennis delen

De gamma spectrometers van Medusa worden wereldwijd gebruikt om de bodem en waterbodem in beeld te brengen. De ontwikkeling van deze toepassing gaat snel. Zo worden onze sensoren nu onder drones gebruikt en worden toepassingen ontwikkeld. Deze ontwikkelingen en best practices willen wij graag delen door deze kennis beschikbaar te maken op het Medusa Institute. Op deze website vindt u ook meer informatie over de toepassing van de onderwater gamma spectrometer.