Haven Montenegro

Op zoek naar verontreiniging rond Montenegrijnse haven

Het Nederlands bedrijf Damen Shipyard Group overweegt de aankoop van een voormalige scheepswerf in Montenegro, maar wil zekerheid over verontreinigde grond en vervuild slib in en rond de haven. Medusa bracht daarom de dikte van de sliblaag in kaart en of deze vervuild kan zijn met niet-natuurlijk materiaal.

De voormalige scheepswerf in Bijela in de baai van Kotor, Montenegro heeft de belangstelling van het Nederlands bedrijf Damen Shipyard Group omdat Damen hier een nieuwe scheepwerf wil ontwikkelen vooral voor het onderhoud en reparatie van schepen uit de haven van Porto Montenegro in Tivat aan de andere kant van de baai van Kotor. Porto Montenegro is een nieuw ontwikkelde jachthaven voor grote luxueuze jachten.

Grote kans op verontreinigde grond

Ingenieursbureau Tauw bv heeft in opdracht van Damen Shipyard een milieukundig onderzoek uitgevoerd van zowel het landdeel als het onderwaterdeel van de haven. Vanwege de voormalige activiteiten in de haven is er een grote kans op de aanwezigheid van verontreinigde grond en slib in en rond de haven.

Medusa Explorations heeft in opdracht van Tauw de diepte- en dikte van de sliblaag in kaart gebracht, en aangegeven waar de sliblaag mogelijk verontreinigd is met niet-natuurlijk materiaal.

Kaart van het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied rond de haven Bijela in de baai van Kotor, Montenegro

Boren duur en niet efficiënt

Vanwege de grote diepte van de haven, tussen de 7 en 35 meter diep, is het duur en niet efficiënt om een boor- en/of bemonsteringscampagne uit te voeren. Daarom is voor dit onderzoek gekozen om een geofysisch onderzoek uitgevoerd met een Sub Bottom Profiler om inzicht te krijgen in de verspreiding, dikte en diepteligging van de verontreinigde waterbodem.

Sliblaag goed herkenbaar

Het onderzoek is uitgevoerd met een EBP-10 sub bottom profiler met een 3-8 Khz transducer en SILAS processing software (Stema Systems). De penetratiediepte was 10-20 meter in de zeebodem, waardoor er voldoende informatie kon worden verkregen over de sliblaag. De sliblaag bleek goed herkenbaar op de bodemscans door de aanwezigheid van objecten en overig niet-natuurlijk materiaal in de laag.

In twee dagen kon het gebied ingemeten worden, waarna kaarten zijn gemaakt met de ligging van de waterbodem en de diepte en dikte van de sliblaag.

Dieptekaart haven Montenegro

De dieptekaart rond de haven met duidelijk aantoonbar niet-natuurlijk materiaal

Bodeminformatie gebruikt bij onderhandeling

Met deze informatie zijn locaties voor nader boor- en bemonsteringsonderzoek bepaald, waarna een inschatting kon worden gemaakt van de hoeveelheid verontreinigde slib in de haven. Deze gegevens konden worden gebruikt voor het maken van een kostenraming voor het saneren van de waterbodem, wat weer is gebruikt voor de onderhandelingen over de aankoop van het terrein.