Aanvullende analyse na een quickscan voor archeoloigie.