risico´s in beeld bij bouwwerkzaamheden

Minder risico’s bij bouwprojecten

Zijn alle risico’s in beeld voordat er gegraven gaat worden? Op een terrein in Groningen zijn bouwactiviteiten gepland. Bij een verkennend bodemonderzoek zijn echter puinresten gevonden en het is erg aannemelijk dat er meer storende objecten in de ondergrond zitten. Maar waar?

Medusa heeft grondradar gebruikt om bodemvreemde objecten als funderingsresten en kabels & leidingen in beeld te brengen. Met behulp van deze gegevens zijn de risico’s vooraf in beeld en kunnen passende maatregelen worden genomen om vertraging tijdens de bouwwerkzaamheden te voorkomen.