Contouren van hunebed met grondradar ingemeten

Grondradar voor een beter beeld van het verdwenen hunebed G4 van de Onneres

Met behulp van grondradar voor archeologie heeft Medusa Explorations geholpen om meer inzicht te krijgen in de ligging van een verdwenen hunebed.

In 2011 is door de provinciaal archeoloog in Onnen een begin gemaakt met een actieve zoektocht naar de plek waar het vermoede hunebed G4 gestaan heeft. In de eerste fase van het onderzoek heeft Medusa Explorations een gondradaronderzoek uitgevoerd om een extractiekuil te vinden. Het grondradar onderzoek voor de archeologie is uitgevoerd door het gebied in korte tijd in te scannen.

Op basis deze radarmetingen is in 2012 een locatie uitgekozen die zeer veelbelovend leek om door gravend onderzoek nader bekeken te worden. Bij de eerste kleinschalige opgraving leek de kuil een een oude opvulling te bevatten met bodemvorming. Door de opbouw van de bodem en de inhoud van de kuil, was de  eerste verwachting was dat hier niet het Hunebed heeft kunnen liggen.

Vervolgens is toch een aanvullend onderzoek uitgevoerd op de locatie. Uit dit meer gedetailleerde onderzoek, waarbij een ook een pollen analyse is uitgevoerd, leek de eerst conclusie niet te kloppen. Het meer uitgebreide onderzoek vroeg om een nuancering van de resultaten. In een vervolgonderzoek heeft Medusa Explorations de meetgegevens van de grondradar in aanvullende detail geanalyseerd en zijn locaties van boringen bepaald. Dit aanvullend booronderzoek heeft aanvullende informatie gegeven. Door de archeologen zijn in het complete pakket aan metingen en analyses toch aanwijzingen gevonden dat hier een hunebed heeft gelegen! De beelden van de grondradar lieten een heel mooi patroon van de verspreiding van losse steentjes en keien zien, deze patronen komen mooi overeen met de boringen.

De resultaten zijn recent gepubliceerd in het tijdschrift “paleohistoria“.

Zoektocht naar Hunebed G4_Onneres small