Veel belangstelling voor onderzoek met onderwaterdrone

Onderwaterdrone doet uniek onderzoek in populaire recreatieplas

Het water en de bodem van het Paterswoldse meer en de Hoornse Plas… menig Groninger is reuze benieuwd naar de kwaliteit en de gesteldheid van de populairste recreatieplas van het Noorden. Medusa werkt met onder meer een onderwaterdrone mee aan een grootschalig revolutionair onderzoek van het waterschap.

Het waterschap Noorderzijlvest doet sinds woensdag uniek onderzoek naar de kwaliteit van het water en de bodem van het Paterswoldsemeer en de Hoornse plas, twee in elkaar overlopende recreatieplassen ten zuiden van de stad Groningen.

Onderwaterdrone is sneller en efficienter

Uniek aan het huidige onderzoek is dat met behulp van een onderwaterdrone met camera’s en sensoren het water en de bodem gelijktijdig nauwgezet en systematisch in kaart worden gebracht. Eerder nam het waterschap alleen periodiek en afzonderlijk monsters van het oppervlaktewater en de bodem.

Deze nieuwe vorm van onderzoek die verschillende meettechnieken combineert is beter, sneller, efficiënter en kosteneffectiever dan die alleen op losse monsters gebaseerd.

Voor het onderzoek, dat drie dagen duurt, werkt het waterschap nauw samen met Medusa Explorations BV, INDYMO en de Hanzehogeschool Groningen.

Innovatieve meettechnieken

Tijdens het onderzoek meet de Medusa grondradar de dikte van de sliblaag. Daarnaast levert de Medusa-sensor via de onderwaterdrone metingen om de samenstelling van de bodem (organische stof, slibgehalte, zandgehalte) vast te stellen, de diepte van de watergang in beeld te brengen en om de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal als driehoeksmossels te laten zien. En wie weet wat er zich allemaal nog meer op de bodem van met name de Hoornse Plas bevindt.

Groningers kijken reikhalzend uit naar de resultaten

Over de bodem van de plas doen de wildste verhalen de ronde. Stadjers kijken daarom reikhalzend uit naar de resultaten. De start van het onderzoek kon dan ook rekenen op massale belangstelling van de lokale media.

Overlast voor recreanten levert het onderzoek overigens niet op. Bij het onderzoek wordt de Medusa-sensor achter een boot over de bodem van het meer gesleept en de grondradar vaart mee in een kano.

Veel belangstelling voor onderzoek met onderwaterdrone

Veel belangstelling voor onderzoek met onderwaterdrone