Op zoek naar eeuwenoude funderingen en artefacten

Wat is er nog verborgen onder de uit 1050 daterende Magnuskerk in Anloo? In het afgelopen jaar werd onder het koor van de kerk een grafkelder uit 1743 onthuld. De trap die naar de grafkelder leidt, is gemaakt uit keien die uit de 10de eeuw afkomstig zijn.

Vermoedelijk vond men ze tijdens het uitgraven van de grafkelder in de 18de eeuw, en waren ze ooit onderdeel van de fundering van een houten voorganger van de kerk, die er waarschijnlijk in de 8ste en 9de eeuw stond.

Is er meer bewijsmateriaal te vinden onder de huidige kerk?

De vraag is nu of er nog meer bewijsmateriaal van de vroeg middeleeuwse kerk te bespeuren is onder de huidige kerk. Medusa Explorations gaat aan de wandel met radarapparatuur in de kerk . Een doorsnede van de ondergrond van de kerk vloeit voort uit deze metingen, waarbij aanwezige objecten in de bodem zichtbaar zijn. Ideaal om eens een kijkje te nemen onder de kerk. Zo worden mogelijke oude funderingen of artefacten opgespoord, zonder dat de hele kerkvloer opgegraven hoeft te worden.

Op de foto ziet u Koos de Vries van Medusa Explorations terwijl hij de radarapparatuur kalibreert voor het zoeken naar vroeg middeleeuwse restanten onder de Magnuskerk.

Meting in de Magnuskerk