Medusa leert studenten TU Delft alles over gammaspectrometer

Ieder jaar gaan 30 tweedejaarsstudenten van de opleiding Applied Earth Sciences van de TU Delft een week lang op excursie langs een brede selectie van bedrijven in Nederland en Duitsland. Dit zijn bedrijven in de sectoren waar de opleiding voor opleidt, zoals Applied Geophysics, Geo-Engineering, Petroleum Engineering & Geosciences, Resource Engineering en Geosciences & Remote Sensing. Het doel is om studenten zo een goed beeld te geven van de verschillende master richtingen en te laten zien waar ze zoal terecht kunnen komen na hun afstuderen.

Als geofysisch onderzoeksbureau mag Medusa niet ontbreken

Als toegepast geofysisch onderzoeksbureau pur sang mag Medusa in deze selectie aan bedrijven natuurlijk eigenlijk niet ontbreken. Tijdens haar stage kwam Thaïsa van der Woude samen met  Fenny van Egmond op het idee om dit te organiseren en de contacten tussen Delft en Medusa op deze manier verder aan te halen. Zo geschiedde. Op dinsdagmiddag 2 februari kwam een touringcar met 30 Delftse studenten in pak voorrijden bij Medusa voor een middag vol toegepaste geofysica.

Het programma was een samenwerking tussen Medusa Explorations, Medusa Sensing, StabiAlert en OSSG. Bij Medusa maakten de studenten na een inleiding over het bedrijf kennis met het gebruik van een gammaspectrometer op een quad. Wat is het meetprincipe, hoe wordt hij gebruikt, wat kun je er wel en niet mee meten en wat zegt dat dan? Vanzelfsprekend in combinatie met een meting op de quad door verschillende, al dan niet stevig doorrijdende, studenten.

Bouwen en kalibreren gammaspectrometer

Ook leerden de studenten de ins en outs van het bouwen en kalibreren van een gammaspectrometer. Wat is belangrijk, welke keuzes maak je in het ontwerp? En ze konden meten en experimenteren met en kregen uitleg over het gebruik van een 400 MHz GSSI grondradar in lopende opstelling. Hoe ziet een kabel of leiding er uit op een radarbeeld, hoe herken je het riool, welke lijn is de asfaltdikte, de wegfundering, de ondergrond of laagovergangen in de bodem?

Bij StabiAlert kregen de studenten volop uitleg over de werkwijze, de meetinstrumenten en de achtergrond van OSSG, het Open Seismic Sensor Grid Groningen. In een inleiding door Koos de Vries werd eerst de nodige uitleg gegeven over de achtergrond van de aardbevingsproblematiek in Groningen. De geologische setting van het gasveld en de intensiteit van de bevingen kwamen aan bod.

Vervolgens heeft StabiAlert een presentatie gehouden over het fenomeen Tiltsensoren en de toepassingsmogelijkheden hiervan.

Daarna werd de triltafel met tiltsensoren van StabiAlert gedemonstreerd die worden gebruikt voor het meten van de aardbevingen door het OSSG. Het gaat dan om vragen als hoe werken tiltsensoren, waarom worden verschillende soorten sensoren ingezet, hoe combineer je de data van deze metingen en waarom bouwt OSSG een onafhankelijk sensor grid naast het meetnet van het KNMI?