Uitnodiging Crops fot Better Soil

Uitnodiging voor de Final Conference van EU LIFE+ project ‘Crops for Better Soil’ in Madrid

De afgelopen 5 jaar heeft Medusa deelgenomen aan het EU LIFE+ project ‘Crops for Better Soil’ LIFE10 ENV/ES/471. Dit agrarische project loopt af in de zomer van 2016. De behaalde resultaten en inzichten van dit project delen we graag met u tijdens de Final Conference van het project op 18 en 19 mei 2016 in Madrid op de Polytechnische Universiteit van Madrid, School of Agricultural Engineering (UPM).

Het project heeft als doel te laten zien dat het overstappen van conventionele naar biologische landbouw in combinatie met een aantal teeltmaatregelen een positief effect heeft op zowel de opbrengst (in kilo’s en financieel) als de bodemkwaliteit van marginale niet-geïrrigeerde akkerbouw gronden in Spanje. Medusa heeft in dit project samen met de Polytechnische Universiteit van Madrid het bodemonderzoek verricht. Medusa heeft daarbij sensor metingen gedaan met gammaspectrometer, grondradar en RhoC. De universiteit heeft de bemonstering en labmetingen voor haar rekening genomen.

Nadruk op gezonde bodem

Tijdens de conferentie staan we stil bij de resultaten van het project en bij de huidige inzichten van andere gerelateerde LIFE+ projecten in Spanje en biologische landbouw in het algemeen. Hierbij ligt de nadruk op een gezonde bodem (Healthy Soils). Het voorlopige programma vindt u in de pdf Final Conference Program Cultivos Tradicionales .

Gratis en vrij toegankelijk

De conferentie is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden. De deelname is gratis. Wel vragen we u om u te registreren via ons contactformulier in verband met een beperkt aantal plaatsen. De voertalen zijn Spaans en Engels, simultane vertaling tussen deze talen is aanwezig.