Stortlocatie grondradar afdeklaag

Een voormalige stortlocatie in beeld met grondradar

Medusa maakt kaarten van de opbouw van de bodem en daar gebruiken wij verschillende geofysische meetsystemen voor. Voor Antea Group hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de ligging en de omvang van een voormalige stortlocatie op het terrein van de vliegbasis Eindhoven. Met behulp van een grondradar is de opbouw van de stortlocatie in beeld gebracht. Er is ook een meting uitgevoerd met onze gammaspectrometer. Deze metingen geven informatie over de samenstelling van de bodem en de kaart laat het leengehalte van de bodem zien. Wanneer we alle kaarten vergelijken, blijkt dat op plaatsen met de dikste afdeklaag, meer leem voorkomt. Waarschijnlijk zitten er brokken leem in het afdekmateriaal.

Met de kaarten van de ligging en opbouw van de stortlocatie kan heel gericht vervolgonderzoek plaatsvinden.