De ligging van het dekzand nabij het plangebied Dongenbosch in Drenthe

Het dekzandlandschap haarscherp in beeld

Bij een project in Dongenbosch in Drenthe zal Natuurmonumenten voor natuurherstel boscompensatie uitvoeren. In een aantal van deze plangebieden voert Arcadis B.V. hier onderzoek uit. Voordat het aanplanten kan plaatsvinden, is het belangrijk om te weten waar mogelijke archeologische waarden zich bevinden binnen de plangebieden, zodat deze beschermd kunnen worden.

Medusa heeft voor dit onderzoek de archeologische waarden verkend. De dekzandruggen hebben een hoge archeologische verwachting. Daarom is onder andere de dekzanddiepte vlakdekkend en met zeer hoge resolutie in kaart gebracht. Het resultaat deed ons hart iets sneller kloppen. Zo mooi hebben wij het nog niet eerder gezien! Een ware kers op de taart voor vele geologen en archeologen.

Naast dat kaartje het visueel aantrekkelijk is, zien we namelijk ook ontzettend veel microstructuur. Een tweesprong van een verleden rivierdal. Een verzameling van kleinere ruggen en dalen. Het prachtige verloop van een grote dekzandrug naar een lager gelegen dal aan de zuidzijde. En een cirkelvormige depressie aan de noordzijde. Ook zien we dat de dekzandruggen uit ons onderzoek naadloos aansluiten op de verhogingen die te zien zijn op de hoogtekaart van het gebied. Dit is een goede validatie is voor onze methodiek en is te verklaren door het inklinken van het veen. Het veen klinkt namelijk minder hard in op de toppen van de hoogst gelegen zandruggen, waardoor de top van het dekzand reliëf te zien is op de hoogtekaart.

Nu dat het gehele landschap in beeld is gebracht kan Arcadis doelgericht verder en hebben wij een prachtig stukje begraven landschap gereconstrueerd.