Grondradar onderzoek naar een grafkelder

Op zoek naar een grafkelder in Jelsum

Veel kerken hebben een rijke geschiedenis, zo ook de Sint Genovevakerk te Jelsum. Zou hier nog een grafkelder in de kerk aanwezig zijn? Medusa zocht het uit!

Stichting Alde Fryske Tsjerken

De Sint Genovevakerk te Jelsum dateert uit de twaalfde eeuw en is nu in beheer bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken. In de kerk is het middenpad bedekt met zerken. Hier ligt onder meer de bekende theoloog Balthasar Bekker begraven. Buiten de kerk ligt een grafkelder en de Stichting Alde Fryske Tsjerken wil graag weten of er in de kerk ook nog een grafkelder aanwezig is. Daarom heeft Medusa Explorations onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van holle ruimtes onder de grafzerken.

Referentie bij een grafkelder buiten

Bij archeologisch onderzoek is het van belang om de metingen met grondradar goed te kunnen interpreteren. Om een referentie te hebben, hebben wij eerst de grafkelder buiten onderzocht. In de metingen zien we een laag klinkertjes met daaronder zand, een holle ruimte en ook de bodem van deze kelder. Deze kelder is ongeveer 1.3 m hoog.
 

Metingen in de kerk

In de kerk is vervolgens ook gemeten. In het koor, rondom de kerk en onder de dooptuin zijn geen aanwijzingen gevonden voor een grafkelder.
 
Het middenpad van de kerk is bedekt met zerken. Voor de preekstoel liggen zerken van de predikanten familie Bekker. In dit middenpad komen op drie locaties grote holle ruimtes voor, waarvan een holle ruimte het grootste en diepste lijkt te zijn. De opbouw hiervan lijkt erg op de grafkelder buiten. Met deze informatie kan nader onderzoek heel gericht plaatsvinden. Dit onderzoek moet uitwijzen of er ook werkelijk een grafkelder is.