Een nieuwe sensor voor het karteren van de waterbodem

Logo EFRODe gamma spectrometers van Medusa worden wereldwijd gebruikt om de bodem en waterbodem in beeld te brengen. Door de sterk gegroeide vraag naar waterbodemkarteringen, heeft Medusa recentelijk grote stappen gemaakt om de onderwater gammaspectrometer beter hanteerbaar en efficiënter te maken. On de hanteerbaarheid nog meer te verhogen maken wij de sensor autonoom, en gaan we technologie ontwikkelen om de sensor “draadloos” met het schip te laten communiceren. Het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) financiert het onderzoek.

Aanleiding

Samen Medusa Radiometrics werken wij continu aan de verbetering van onze meettechnieken. Onze ambitie is om meetsystemen voor het karteren van bodemsamenstelling en bodemopbouw efficiënter, nauwkeuriger en hanteerbaarder te maken zodat ze nog breder kunnen worden toegepast en eenvoudiger inzetbaar zijn.

De onderwater gammaspectrometer brengt de samenstelling en verontreiniging van de waterbodem in beeld. Doordat de sensor over de bodem wordt gesleept en continu metingen doet, krijgen we een compleet dekkend beeld van de waterbodem.

Mapping with Medusa

Het huidige systeem gebruikt de sleepkabel voor data communicatie. Dit is foutgevoelig en hiervoor zijn speciale kabels nodig. Om de toepassing van de sensor nog eenvoudiger te maken ontwikkelen we technologie om de sensor draadloos te laten communiceren.

Technische ontwikkeling

In het project maken we de sensor autonoom, en ontwikkelen we technologie om de sensor “draadloos” met het schip te laten communiceren. Dat gaan we doen door een akoestisch modem te gebruiken. Dit is een luidpreker/microfoon die onderwater gebruikt kan worden om gegevens via geluidsgolven te versturen. Normale draadloze verbindingen zoals wifi en bluetooth werken niet onderwater omdat deze gedempt worden door het water, hierdoor zijn deze akoustische modems de enige optie voor draadloze onderwater communicatie.

De uitdaging zit erin dat de bandbreedte (de hoeveelheid data die per seconde kan worden verstuurd) van die modems, een factor 10.000 lager is dan ons huidige systeem nodig heeft om te kunnen functioneren.

We gaan de sensor daarom veel “zelfstandiger” maken. Hiervoor gaan we alle data-acquisitie hardware, die zich nu aan boord van het schip bevindt, naar de sensor brengen zodat het systeem veel minder interactie nodig heeft met de operator. Daarnaast gaan we het systeem uitbreiden met een interne batterij.

Beoogde resultaat

Het autonoom maken van het systeem heeft als gevolg dat het de toepasbaarheid verhoogt. Er is minder expertise kennis nodig om met het systeem te kunnen werken. De implementatie van het akoestische modem zorgt er voor dat er geen grote speciaal ontwikkelde sleepkabel systemen nodig zijn voor deze meting, er kan een willekeurige sleepkabel gebruikt worden. Daarnaast willen we het systeem ook kleiner en handelbaarder maken. Door embedded electronica en slimme materialen te gebruiken gaan we de grootte en gewicht van de buis minimaliseren. Dit zou als resultaat hebben dat het hele meetsysteem, net zoals onze andere meetsystemen, in een enkele koffer past.

Medusa MS-1000 spectrometer voor drone-borne gamma metingen.

Medusa MS-1000 spectrometer voor drone-borne gamma metingen.

Europese ondersteuning

Het project wordt ondersteund met financiering van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) vanuit de Europese Unie met SNN als uitvoeringsinstantie.

Logo SNN

Meer weten? Kijk op de volgende websites:

Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)

SNN – kennis en innovatie subsidie